Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Ya. Horbaczewskiego w Tarnopolu


Rekrutacja 2021/22

Rekrutacja 2021/22 już się rozpoczęła i potrwa do końca października.

Dzielą Cię 3 proste kroki do sukcesu!

REKRUTACJA W 3 PROSTYCH KROKACH

 • 1

  Dokumenty

  Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty oraz prześlij je na nasz adres e-mail: studiujnaukrainie@gmail.com lub za pośrednictwem strony aplikuj online

 • 2

  Wiza studencka

  Otrzymane dokumenty zostaną przetłumaczone na język ukraiński oraz zostanie wyrobione zaproszenie wizowe. Komplet tłumaczeń wraz z zaproszeniem wizowy prześlemy na Twój adres korespondencyjny

 • 3

  START

  Otrzymanie zaproszenia wizowego gwarantuje dostanie sie na 1 rok studiów. Rok akademicki rozpoczyna się od 1 września. Do tego czasu pomożemy Ci w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rozpoczęciem nauki.

REKRUTACJA 2021/22

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 rozpoczęła się od 1 maja i trwa do końca października. Do rekrutacji mogą przystąpić wszystkie osoby, które posiadają starą lub maturę.Warunkiem przejścia procesu rekrutacji jest posiadania na świadectwie dojrzałościzdanej biologii i chemii (dotyczy TYLKO nowej matury, osoby ze starą maturą niemoją tego obowiązku). Kandydaci, którzy nie posiadają na nowej maturze biologii ichemii mogą przystąpić do procesu rekrutacji na podstawie zdobytegowykształcenia wyższego tj. studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych etc.

Przez ostatnie lata studia medyczne na Ukrainie cieszą się wyjątkowo dużymzainteresowaniem, dlatego jeśli jesteś zdecydowany/a na rozpoczęcie studiów wTarnopolu lub Lwowie, zwróć się do Nas po rzetelne informacje i rzeczową pomoc.

Korzystając z Naszej pomocy masz gwarancję sukcesu. Jako pierwszy oficjalny przedstawiciel Uniwersytetu na Polskę mam gwarantowane miejsce dla moichkandydatów. Do tej pory 100% Naszych Kandydatów pozytywnie przeszło rozmowękwalifikacyjną. To już 9 rok jak pomagamy spełniać Wasze marzenia!

 

PROCES REKRUTACJI

Od tego roku proces rekrutacji dla moich kandydatów został uproszczony. Jestem jedynymOficjalnym Przedstawicielem Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu, który otrzymałgwarantowane miejsca od Uniwersytetu. Kandydaci korzystający z moich usług zwolnienisię ze wstępnych rozmów kwalifikacyjnych. Jedyną rzeczą, jaką należy zrobić toskompletować dokumenty i przesłać je w formie skanów na adres e-mail:studiujnaukrainie@gmail.com lub za pośrednictwem strony aplikuj on-line.

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

► I Etap:

Otrzymane dokumenty zostają przesłane przeze mnie do Dziekanatu oraz przetłumaczoneprzez tłumacza przysięgłego na język ukraiński. Następnie zostaje wyrobione zaproszeniewizowe. Wyrobienie zaproszenia wizowego przez Uniwersytet jest potwierdzeniem dostania się na I rok studiów.

Każdego kandydata dodaję również na specjalną grupę na Facebooku, którą tworzę coroku. Na tej grupie kandydaci mają możliwość zapoznania się ze sobą, co ułatwiachociażby wspólne wynajęcie mieszkania, a ja przez cały okres rekrutacji postujęwszystkie ważne informacje dotyczące rekrutacji, spraw wizowych, zakwaterowania etc.Każdy kandydat otrzymuje ode mnie również komplet zagadnień niezbędnych dopozytywnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej.

► II Etap:

Zaproszenie wizowe wraz z komplet niezbędnych dokumentów zostanie przesłane przezemnie na adres korespondencyjny kandydata. po otrzymaniu dokumentów należy udać siędo Konsulatu Ukrainy w celu wyrobienia wizy studenckiej. Szczegółowych informacjidotyczących wyrobienia wizy udzielam każdemu indywidualnie. Po otrzymaniu wizy iopłaceniu czesnego student ma możliwość rozpoczęcia 1 roku akademickiego.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 1. 1. skan pierwszej strony paszportu
 2. 2. skan świadectwa ukończenia liceum
 3. 3. skan wypełnionego formularz rekrutacyjny
 4. 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet
 5. 5. skan świadectwa maturalne
 6. 6. skan aktu urodzenia
 7. 7. skan zaświadczenia wydanego przez lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych
 8. 8. skan negatywnego wyniku testu HIV

Jako oficjalny przedstawiciel Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego oferuję przyszłym studentom Naszego Uniwersytetu:

  • opłata wszystkich opłat rekrutacyjnych
  • wyrobienie odpłatnego zaproszenia wizowego
  • pomoc w wyrobieniu wizy studenckiej
  • tłumaczenie kompletu dokumentów przez tłumacza przysięgłego na j. ukraiński
  • wykonanie odpisów notarialnych dokumentów wymaganych przez Dziekanat
  • dodanie do specjalnej grupy na Facebooku tworzonej co roku dla tegorocznych kandydatów
  • zorganizowanie spotkania integracyjnego
  • zapewniam całoroczną opiekę nad studentem
  • pomoc w wybraniu dokumentów niezbędnych w procesie przenosin lub procesie nostryfikacji dyplomu
  • pomoc w kwestiach formalnych związanych z działalnością Dziekanatu tj: pomoc w podpisaniu kontraktu z uczelnią, złożeniu podań o wpisanie na listę studentów I roku, pomoc w opłacie czesnego

aplikuj Online