Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Ya. Horbaczewskiego w Tarnopolu


Oferta

Jako oficjalny przedstawiciel Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I.Ya.Hrobachewskiego w Tarnopolu oferuję:
Kompleksową pomoc przy procesie rekrutacji w skład której wchodzi:

 1. przygotowanie do pozytywnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej
 2. pomoc w kwestiach formalnychi związanych z działalnością Dziekanatu tj. formalności związane z opłaceniem czesnego w studenckim oddziale banku, formalności związane z podpisaniem kontraktu z Uczelnią, opłata i odebranie ubezpieczenia zdrowotnego
 3. wykonanie niezbędnych tłumaczeń wszystkich wymaganych dokumentów
 4. oprowadzenie po katedrach I roku
 5. zapisanie na specjalną grupę na facebooku, gdzie przez cały okres wakacji aktualizuję niezbędne informację dotyczące rozpoczęcia roku, wymaganych dokumentów, spraw wizowe itd.
 6. jestem odpowiedzialny za tworzenie grup dziekańskich, dlatego każdy kandydat może sam wybrać sobie z kim chce być w grupie
 7. każdy kandydat otrzyma ode mnie plan zajęć i wytłumaczę jak go czytać
 8. pomoc w kwestiach formalnych związanych z zakwaterowaniem tj: pomoc w znalezieniu mieszkania lub pomoc w zakwaterowaniu w akademiku
 9. gwarantuję zakwaterowanie w specjalnie przygotowanych pokojach gościnnych w akademiku w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną 
 10. odbieram każdego kandydata ze stacji PKP lub PKS w dniu przyjazdu na egzamin wstępny oraz kwateruję w akademiku/hotelu
 11. wyrabiam odpłatne zaproszenie niezbędne do wyrobienia wizy studenckiej i przesyłam studentowi na adres domowy
 12. gwarantuję całoroczną opiekę nad studentem