Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Ya. Horbaczewskiego w Tarnopolu


Uniwersytet

Historia Uniwersytetu

Historia
Założony 12 kwietnia 1957 roku jako Państwowa Uczelnia Medyczna. 1 lipca 1992 roku nadano jej patrona – Jana Horbaczewskiego (absolwent Akademii Nauk Ukraińskiej Republiki Związku Radzieckiego). 30 stycznia 1997 roku odbyła się przebudowa w Państwową Akademię Medyczną, a 17 listopada 2004 ponownie nastąpiła reorganizacja w Państwowy Medyczny Uniwersytet.


Fakultety

 • Medyczny
 • Farmaceutyczny
 • Stomatologiczny
 • Foreign Students Faculty
 • Pracy podyplomowej


Naukowo-Zdrowotny Ośrodek „Czerwona Kalyna”
Składa się z: Centrum kongresowego, naukowo-produkcyjnej bazy oddziału medycyny ekstremalnej i wojskowej, ogród botaniczny roślin leczniczych wraz z oddziałem farmakognozji z botaniką medyczną, sanatorium oraz ośrodek sportowy.


Wykładowcy
Wśród 549 naukowo-pedagogicznych pracowników dwie trzecie to absolwenci tejże uczelni. Na 41 oddziałach pracuje tutaj 86 doktorów nauk, profesorów i 297 kandydatów nauk, docentów w tym też 3 członków korporacji „Nacjonalistycznej Akademii Nauk Ukrainy”, 9 zasłużonych działaczy nauki i techniki , 2 pracowników oświaty, laureat państwowej nagrody Ukrainy z działu nauki i techniki oraz 3 zasłużonych wynalazców i 3 zasłużonych lekarzy Ukrainy.


Praktyki
Na podstawie zdobytych doświadczeń z amerykańskich i europejskich uczelni wyższych, wprowadzono nowe formy organizacji nauki przez zastosowanie metody „jednego dnia”, serii praktyk, co semestralne sprawdzanie wiadomości studentów dzięki niezależnym centrom testowania, sieć naukowych systemów na podstawie Internet-technologii, która została stworzona na podobieństwo nowoczesnego europejskiego systemu i całkowicie różni się od technologii przyjętych w innych ukraińskich uniwersytetach. Wprowadzenie niezależnego centrum testowania uniemożliwiło pojawieniu się korupcji na uniwersytecie. Wykładowcy stworzyli aż 250 naukowo- multimedialnych płyt , w których znajdują się elektroniczne podręczniki, naukowe filmy oraz testy sprawdzające. Wprowadzono także komputerowy zdalny system kontrolowania i testowania wiedzy studentów na podstawie technologii „Modle” po to, aby sprawdzać ich poziom wiedzy i przygotowania do zajęć. Istnieje także specjalny egzamin, który pozwala sprawdzić wiedzę od strony praktycznej.


Nauczanie obcokrajowców
W uniwersytecie szkoli się ponad 3500 studentów, wśród których 800 to obcokrajowcy z 51 różnych krajów, z nich aż 90% uczy się w języku angielskim. 50% wykładowców otrzymało certyfikat umożliwiający nauczanie w języku angielskim. Nauka u nas w tym języku możliwa była już w 1998 roku.


Dynamika wzrostu


Działalność naukowa
Rozwijamy także tutaj 28 tematów z trzema głównymi kierunkami, jakie podporządkowane są wykonywaniu zadań dla systemu ochrony zdrowia w Tarnopolu i okolicach, medycznych nauk: choroby systemu sercowo-naczyniowego, odżywianie, problemy osteoporozy, choroby kości i stawów. Doświadczenia naukowe mają pomóc wprowadzić nowe perspektywy medycznych technologii na światowym poziomie, takich jak: modelowanie patologicznych procesów oraz rozwój zasad eksperymentalnej terapii i profilaktyki, przemysłowa produkcja i regulowanie zastosowania w medycznej praktyce, rozwój biotechnologicznej produkcji oraz klinicznego zastosowania probiotyków i specyficznych immunoglobulin, wprowadzenie w kliniczną praktykę technologię mało- inwazyjną endoskopicznej chirurgii, rozwój sposobów oraz technicznych zasobów regulacji wpływu energii optycznego wypromieniowania na organizm człowieka, środków dla terapii transfuzyjnej, zaopatrzenia medycznego i wprowadzenie ich w szeroką praktykę medyczną, ulepszenie systemu pogotowia oraz skuteczniejszego funkcjonowania w warunkach rynkowych.


Koła naukowe
W uniwersytecie rozwijają się koła:

 • chirurgów
 • terapeutów
 • pediatrów
 • farmakologii
 • morfologii
 • patofizjologii


Wynalazki
W ciągu ostatnich 10 lat naukowcy uniwersytetu otrzymali 554 patenty do wynalazków. Rozpracowane na uniwersytecie nowe metody leczenia oparzeń, zostały nagrodzone Państwową Premią Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki. Dwoje naukowców stało się zasłużonymi wynalazcami Ukrainy. Zostało obronionych 58 doktorskich i 282 prac magisterskich.. Przy uniwersytecie pracują dwie rady naukowe od obrony doktorskich i magisterskich prac z 6 specjalizacji. Co roku są przeprowadzane państwowe i międzynarodowe fora, na bazie kongres-centrum uniwersytetu.


Laboratoria
Doświadczenia są przeprowadzane w pięciu laboratoriach, które przeszły państwową akredytację oraz otrzymały świadectwa kwalifikacji. 7.08.2008 Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy zatwierdziło Tarnopolski Uniwersytet Medyczny główną organizacją wsparcia wyższych naukowych zakładów podporządkowanych MOZ Ukrainy. Wszystko to świadczy o wysokim naukowym stopniu bazy uniwersytetu.

Studia

 • Studia odbywają się w systemie bolońskim i obowiązuje punktowy system zaliczania zajęć przez studentów, czyli powszechnie znane punkty ECTS -European Credit Transfer System.
 • Obecny system zwiększa mobilność studentów i pracowników akademickich oraz ich możliwości na europejskim rynku pracy.
 • Studenci uczą się w małych, kilkuosobowych grupach max. 10 osób, co zwiększa komfort i wydajność nauczania.
 • Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 9 do 15.
 • Każdego dnia osbywają się maksymalnie 3 zajęcia 2-3 godzinne. Dziakat organizuje plan w taki sposób, aby zajęcia  odbywały się z przedmiotów w obrębie jednego budynku. Ułatwia to studentom dotarcie na kolejny wykład bez zbędnego jeżdżenia po mieście.
 • Przerwa na lunch jest około godziny 12 i trwa pół godziny. Codziennie po każdym zrealiwanym przedmiocie przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę, składający sie z 12 lub 24 pytań testowych.
 • Ocena z zajęć jest oceną składową trzech elementów: pracy na zajęciach, dyskusji oraz testu kontrolnego.
 • W przypadku opuszczenia zajęć, student jest zobowiązany je odrobić w terminach do tego wyznaczonych.
 • Zajęcia odrabia się od godziny 15.30 do późnych godzin wieczornych.
 • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (np. wizyta u lekarza) student jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie lekarskie do podania o zgodę na bezpłatne odrabianie zajęć.
 • W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany uiścić opłatę, co umożliwia mu odrobienie zajęć bez składania dodatkowego podania.
 • Semestr kończy się egzaminami przeprowadzanymi testowo.
 • W połowie studiów odbywa się egzamin państwowy (KROK), sprawdzający nabytą wiedzę.
 • Również w połowie studiów na kierunku lekarskim, czyli z dniem ukończenia 3 roku nabywa się prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki na Ukrainie.
 • Poziom nauczania w językach obcych jest wysoki i profesjonalny. Dotyczy to również wyposażenia sal i szpitali. Potwierdzają to bezsprzeczne opinie naszych kolegów z innych uniwersytetów na Ukrainie.
 • Zdecydowanym atutem naszej uczelni jest możliwość obcowania z pacjentami i godziny zajęć spędzone w szpitalach , dzięki czemu uzyskujemy ogromną wiedzę na poziomie praktycznym i daje nam to zdecydowaną przewagę nad pozostałymi ukraińskimi uczelniami oraz uczelniami w Polsce.

Zakwaterowanie

Akademik

 • Akademik dla studentów zagranicznych znajduje się przy Dworcu Autobusowym.
 • Droga z akademika do centrum zajmuje około 10 minut pieszo.
 • Akademik składa się z dwóch skrzydeł i kilku pięter.
 • Skrzydła są połączone łącznikami.
 • Na każdym piętrze znajduje się kilka "boksów".
 • Boks posiada osobne wejście i składa się z czterech pokoi: dwóch 2-osobowych i dwóch 3-osobowych, jednej toalety, dwóch umywalek i jednego prysznica.
 • W każdym pokoju znajdują się nowe meble.
 • Pokój można pomalować na dowolny kolor.
 • Kierownik akademika umieszcza Polaków w jednych boksach, czyli w każdym z czterech pokoi w danym boksie mieszkają tylko Polacy.
 • Na parterze znajduje się recepcja, sala komputerowa, biblioteka, stołówka, pralnia i siłownia.
 • Każdy pokój posiada stałe łącze internetowe.
 • Koszt mieszkania w akademiku to:
 • 600$ za rok za miejsce w pokoju 2-osobowym
 • 500$ za rok za miejsce w pokoju 3-osobowym

 

Wynajem mieszkania

 • W celu wynajęcia mieszkania należy udać się do agencji nieruchomości, ponieważ nie ma innego sposobu na znalezienie mieszkania.
 • W mieście znajduje się wiele agencji nieruchomości, które oferują pokaźną liczbę mieszkań do wynajęcia.
 • Agencja nieruchomości pobiera jednokrotność czynszu w zamian za pośrednictwo.
 • Jeżeli podpisuje się umowę na rok, należy liczyć się z tym, że właściciel mieszkania poprosi aby zapłacić mu z góry za pierwszy miesiąc i za ostatni.

  Ceny mieszkań zależą od:
  • okolicy w jakiej znajduje się dane mieszkanie: centrum lub obrzeża
  • rodzaju budownictwa: stare lub nowe
  • ilości pokoi
  • wyposażenia i umeblowania

  Ceny mieszkań oscylują między 100$ a 150$ od osoby za miesiąc.